Záruční podmínky


Zboží


Je dodáno s českým návodem a originálním záručním listem od oficiálního dovozce.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době,

nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě,na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

Na pokladní zásuvky Quorion, adaptéry, akumulátory a náhradní díly je záruka 6 měsíců.

Záruční doba je uvedena na kartě každého zboží v eshopu.

Na použité a repasované zboží je záruka dle dohody a bude výslovně uvedeno,

že se nejedná o nové zboží a bude umístěno v sekci BAZAR.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

•          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
•          bezplatné odstranění vady opravou
•          přiměřenou slevu z kupní ceny
•          vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy, není-li kupující podnikatel - nákup na IČO
© Váhy a pokladny